Het bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden:

  • Peter Geneuglijk (secretaris/penningmeester)

  • Sander van der Haar

  • Mireille van Gils

Mireille van Gils is vrijwilligerscoordinator en 

tevens vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers